Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин ..........com за покупка на стоки. С натискането на бутона на деден  обект, картинка или линк (различен от този на Общите условия) , разположен на уебсайта: ............com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.


1.ДЕФИНИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ


„ПРОДАВАЧ” е „ХЪНИ ТРЕЙД 2012“ ЕООД, който продава свои стоки чрез своя електронния магазин.Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретен артикул в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e  лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът ...........com, който служи като виртуална витрина  за предлагане на стоки произведени от „ХЪНИ ТРЕЙД 2012“ ЕООД за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба.

„ХЪНИ ТРЕЙД 2012”  ЕООД е фирма работеща в хранително-вкусовата промишленост в България, ЕИК: 202087080,  със седалище в община Димитровград с.Добрич ул.“Г.С.Раковски“ №27,  създава и поддържа електронния магазин и има пълните права едностранно да променя визията  на Интернет сайта, както и методите на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на един или повече  артикули от предлаганите чрез електронния магазин. Поръчката е със статус „одобрена” , когато е окончателно потвърдена по имейл от Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „непотвърдена” , когато е получена  по имейл, но не е окончателно потвърдена.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец - фирма, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„ОФЕРТА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин артикули през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

2.1. Разглеждането на елктронния магазин 
.......com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света,като съдържанието е преведено на няколко езика.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин 
.........com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят трябва да посочи данните необходими за регистрация - e-mail и адрес за доставка.

2.4. „ХЪНИ ТРЕЙД 2012“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) което му позволява да правото да ползва личните данни на своите потребители с оглед неоходимостта  на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна всички лични данни, да не ги използва за други операции, да  не ги предоставя на трети лица.

2.5. В електронния магазин 
...........com на всеки артикул има цена , основните характеристики – грамаж,вид,опаковка и др., целящи за направата на най-добър избор при покупката на продукта. 
2.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

2.7. Във всяка страница  има бутон „Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална  кошница на Потребителя.  Потребителят може да преглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови стоки или да премахва такива.

 
3. ПОРЪЧВАНЕ  НА АРТИКУЛИ


3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон, и необходими документи които желае да придружават стоката .

3.2. Поръчката Става валидна в електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран определен артикул чрез бутона „Купи”.

3.3. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес , като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, стойността и количеството.

3.4. В случай, че поръчаната стока не е в деня на поръчката се уведомява Потребителя,кога ще бъде готова и изпратена. 
3.5. Поръчки в електронния магазин  се приемат денонощно и ежедневно.3.5.1. Всички поръчки се изпращат след уведомяване на клиента на неговия имейл адрес  .


3.6. Поръчки, получени без необходимите данни на Потребителя , се считат за анулирани. 
3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

3.8. Отказ може да се направи чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: потребителското си име в сайта , стойността и количеството.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ АРТИКУЛИ


4.1. След направена поръчка от Потребител се уведомява с имейл  за успешно приетата поръчка.

4.2. Доставка се прави само на  приети  поръчки отговарящи на необходимите изисквания.4.3.1. Срока на доставката е индивидуален и всеки Потребител се уведомява чрез имейл,кога ще бъде направена

4.4. За доставки се използват куриерски служби
4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или офис на куриерска служба
4.6. Цените за доставка са описани или се уточняват индивидуално

4.7. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.

4.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок , Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.


5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по три начина, като при всеки един от избраните начини на плащане, сумата за заплащане не се променя и не се начисляват допълнителни разходи за обработка на плащането.

5.1.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

5.1.2. С кредитна или дебитна карта;

5.1.3. Банков път.

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена  към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя ежедневно , а също и да се предоговаря между Продавача и Потребителя .

 

6. ОТКАЗВАНЕ  ОТ ДОСТАВКА И ДОГОВОР. РЕКЛАМАЦИЯ


6.1. Потребителят има право да върне закупена стока  от електронния магазин стока в рамките на 2 месеца от получаване на стоката.

6.2. Отказ от доставката може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена в лош вид и след договорения срок по причини, които са извън Потребителя .


6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в търговски вид в какъвто е приета .

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 30 /тридесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят  стоката не пристигне до Продавача.

6.5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

· производствени дефекти – нарушен външен вид;

· липсващи бройки;

· несъответствие с обявения грамаж;

· повреда на стоката при транспортирането.

 
7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ  НА ИНФОРМАЦИЯ


7.1. Цялата информация, публикувана в сайта е собственост на „ХЪНИ ТРЕЙД 2012“.

7.2. Забранява се копирането на текстове от  сайта

 

 8.ОТГОВОРНОСТ
 

8.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи съответният Продавач на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и търговски документ – показващ количество и партиден номер, 
8.2. „Хъни Трейд 2012”ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

 
9.ОФЕРТИ И ИЗВЕСТИЯ


9.1. Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, той се съгласява да получава на електронната си поща и на мобилния си телефон оферти и/или известия от „ХЪНИ ТРЕЙД 2012”ЕООД , както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни.

9.2. Потребителят може да се откаже от получаване на оферти и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време:9.3. Ако след направен отказ от получаване на оферти и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава оферти и/или известия.

9.4. „ХЪНИ ТРЕЙД 2012” ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща оферти и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

10. ОБРАТНА ВРЪЗКА


Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „ХЪНИ ТРЕЙД 2012”ЕООД , за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на „ХЪНИ ТРЕД 2012“ ЕООД и последната промяна в тях е от 14.04.2014 г.